Δημοσιεύσεις

PhD Thesis, Apostolos Tzikas, Cardiologist“The role of advanced imaging in transcatheter aortic valve implantation”, Erasmus University of Rotterdam, Netherlands

Book: Chapter 17 Transcatheter Aortic Valve Implantation, First EditionΣυμμετοχή σε βιβλίο:

Implantation of the CoreValve ReValving System
Book: Chapter 17 Transcatheter Aortic Valve Implantation, First Edition
Peter de Jaegere, Nicolo Piazza, A. Tzikas, Carl Schultz, Robert Jan van Geuns, and Patrick W. Serruys

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

 1. Cardiac procedures to prevent stroke: patent foramen ovale closure/left atrial appendage occlusion. Freixa X, Arzamendi D, Tzikas A, Noble S, Basmadjian A, Garceau P, Ibrahim R. Can J Cardiol. 2014 Jan;30(1):87-95. doi: 10.1016/j.cjca.2013.11.008. Epub 2013 Nov 15.
 2. Left atrial appendage occlusion for stroke prevention in patients with atrial fibrillation: ready for the prime time? Tzikas A, Freixa X, Ibrahim R. Expert Rev Cardiovasc Ther. 2013 Dec;11(12):1587-9. doi: 10.1586/14779072.2013.846216.
 3. Left atrial appendage occlusion with the Amplatzer Amulet for stroke prevention in atrial fibrillation: the first case in Greece. Tzikas A, Karagounis L, Bouktsi M, Drevelegas A, Parcharidou D, Ioannidis S, Krasopoulos G, Giannakoulas G. Hellenic J Cardiol. 2013 Sep-Oct;54(5):408-12.
 4. Assessment of Subendocardial Contractile Function in Aortic Stenosis: A Study Using Speckle Tracking Echocardiography. van Dalen BM, Tzikas A, Soliman OI, Heuvelman HJ, Vletter WB, Ten Cate FJ, Geleijnse ML. Echocardiography. 2013 Jan 24. doi: 10.1111/echo.12051. [Epub ahead of print]
 5. The chicken-wing morphology: an anatomical challenge for left atrial appendage occlusion. Freixa X, Tzikas A, Basmadjian A, Garceau P, Ibrahim R. J Interv Cardiol. 2013 Oct;26(5):509-14. doi: 10.1111/joic.12055. Epub 2013 Sep 5.
 6. Transcatheter closure of perimembranous ventricular septal defect with the Amplatzer®membranous VSD occluder 2: Initial world experience and one-year follow-up. Tzikas A, Ibrahim R, Velasco-Sanchez D, Freixa X, Alburquenque M, Khairy P, Bass JL, Ramirez J, Aguirre D, Miro J. Catheter Cardiovasc Interv. 2013 May 22. doi: 10.1002/ccd.25004. [Epub ahead of print]
 7. Percutaneous closure of a very large left atrial appendage using the Amplatzer amulet. Freixa X, Kwai Chan JL, Tzikas A, Garceau P, Basmadjian A, Ibrahim R.
 8. The Amplatzer™ Cardiac Plug 2 for left atrial appendage occlusion: novel features and first-in-man experience. Freixa X, Chan JL, Tzikas A, Garceau P, Basmadjian A, Ibrahim R. EuroIntervention. 2013 Jan 22;8(9):1094-8. doi: 10.4244/EIJV8I9A167.
 9. Left atrial appendage closure with the Amplatzer™ Cardiac Plug: Impact of shape and device sizing on follow-up leaks. Freixa X, Tzikas A, Sobrino A, Chan J, Basmadjian AJ, Ibrahim R. Int J Cardiol. 2012 Dec 26. doi:pii: S0167-5273(12)01406-4. 10.1016/j.ijcard.2012.10.031.
 10. Transcatheter closure of perimembranous ventricular septal defects: Initial human experience with the amplatzer® membranous VSD occluder 2.Velasco-Sanchez D, Tzikas A, Ibrahim R, Miró J.Catheter Cardiovasc Interv. 2012 Mar 16. doi: 10.1002/ccd.24361. [Epub ahead of print]
 11. Rebuttal: Contrast aortography and the aortic annulus. Tzikas A, van der Boon RM, de Jaegere PP.Catheter Cardiovasc Interv. 2012 Mar 14. doi: 10.1002/ccd.23467. [Epub ahead of print] No abstract available.
 12. Incidence, timing, and predictors of valve dislodgment during TAVI with the Medtronic Corevalve System.Van Mieghem NM, Schultz CJ, van der Boon RM, Nuis RJ, Tzikas A, Geleijnse ML, van Domburg RT, Serruys PW, de Jaegere PP.Catheter Cardiovasc Interv. 2012 Apr 1;79(5):726-32. doi: 10.1002/ccd.23275. Epub 2011 Dec 12.
 13. Correlates on MSCT of paravalvular aortic regurgitation after transcatheter aortic valve implantation using the Medtronic CoreValve prosthesis. Schultz CJ, Tzikas A, Moelker A, Rossi A, Nuis RJ, Geleijnse MM, van Mieghem N, Krestin GP, de Feyter P, Serruys PW, de Jaegere PP.Catheter Cardiovasc Interv. 2011 Sep 1;78(3):446-55. doi: 10.1002/ccd.22993. Epub 2011 Jul 25.
 14. Prevalence and prognostic implications of baseline anaemia in patients undergoing transcatheter aortic valve implantation. Van Mieghem NM, Nuis RJ, Tzikas A, Piazza N, Schultz C, Serruys PW, de Jaegere PP.EuroIntervention. 2011 Jun;7(2):184-91. doi: 10.4244/EIJV7I2A32.
 15. Timing and potential mechanisms of new conduction abnormalities during the implantation of the Medtronic CoreValve System in patients with aortic stenosis. Nuis RJ, Van Mieghem NM, Schultz CJ, Tzikas A, Van der Boon RM, Maugenest AM, Cheng J, Piazza N, van Domburg RT, Serruys PW, de Jaegere PP.Eur Heart J. 2011 Aug;32(16):2067-74. Epub 2011 May 28.
 16. In-hospital complications after transcatheter aortic valve implantation revisited according to the Valve Academic Research Consortium definitions. Nuis RJ, Piazza N, Van Mieghem NM, Otten AM, Tzikas A, Schultz CJ, van der Boon R, van Geuns RJ, van Domburg RT, Koudstaal PJ, Kappetein AP, Serruys PW, de Jaegere PP.Catheter Cardiovasc Interv. 2011 Sep 1;78(3):457-67. doi: 10.1002/ccd.23018. Epub 2011 May 11.
 17. Left ventricular mass regression one year after transcatheter aortic valve implantation.Tzikas A, Geleijnse ML, Van Mieghem NM, Schultz CJ, Nuis RJ, van Dalen BM, Sarno G, van Domburg RT, Serruys PW, de Jaegere PP. Ann Thorac Surg. 2011 Mar;91(3):685-91.
 18. Frequency of conduction abnormalities after transcatheter aortic valve implantation with the Medtronic-CoreValve and the effect on left ventricular ejection fraction. Tzikas A, van Dalen BM, Van Mieghem NM, Gutierrez-Chico JL, Nuis RJ, Kauer F, Schultz C, Serruys PW, de Jaegere PP, Geleijnse ML. Am J Cardiol. 2011 Jan 15;107(2):285-9. Epub 2010 Dec 2.
 19. Frequency, determinants, and prognostic effects of acute kidney injury and red blood cell transfusion in patients undergoing transcatheter aortic valve implantation. Nuis RJ, Van Mieghem NM, Tzikas A, Piazza N, Otten AM, Cheng J, van Domburg RT, Betjes M, Serruys PW, de Jaegere PP. Catheter Cardiovasc Interv. 2011 May 1;77(6):881-9. doi: 10.1002/ccd.22874. Epub 2011 Mar 16.
 20. The use of MSCT for the evaluation of the aortic root before transcutaneous aortic valve implantation: the Rotterdam approach. Schultz C, Moelker A, Tzikas A, Piazza N, de Feyter P, van Geuns RJ, Serruys PW, Krestin GP, de Jaegere P.EuroIntervention. 2010 Sep;6(4):505-11. doi: 10.4244/EIJ30V6I4A84.
 21. Persistent conduction abnormalities and requirements for pacemaking six months after transcatheter aortic valve implantation. Piazza N, Nuis RJ, Tzikas A, Otten A, Onuma Y, García-García H, Schultz C, van Domburg R, van Es GA, van Geuns R, de Jaegere P, Serruys PW. EuroIntervention. 2010 Sep;6(4):475-84. doi: 10.4244/EIJ30V6I4A80.
 22. How should I treat a staggering TAVI procedure? Van Mieghem NM, Tzikas A, Nuis RJ, Schultz C, de Jaegere PP, Serruys PW. EuroIntervention. 2010 Aug;6(3):418-23. doi: 10.4244/EIJV6I3A69.
 23. Assessment of the aortic annulus by multislice computed tomography, contrast aortography, and trans-thoracic echocardiography in patients referred for transcatheter aortic valve implantation. Tzikas A, Schultz CJ, Piazza N, Moelker A, Van Mieghem NM, Nuis RJ, van Geuns RJ, Geleijnse ML, Serruys PW, de Jaegere PP. Catheter Cardiovasc Interv. 2011 May 1;77(6):868-75. doi: 10.1002/ccd.22761. Epub 2011 Apr 14.
 24. Anatomy of the mitral valvular complex and its implications for transcatheter interventions for mitral regurgitation. Van Mieghem NM, Piazza N, Anderson RH, Tzikas A, Nieman K, De Laat LE, McGhie JS, Geleijnse ML, Feldman T, Serruys PW, de Jaegere PP. J Am Coll Cardiol. 2010 Aug 17;56(8):617-26. Review.
 25. Optimal projection estimation for transcatheter aortic valve implantation based on contrast-aortography: validation of a Prototype Software. Tzikas A, Schultz C, Van Mieghem NM, de Jaegere PP, Serruys PW.Catheter Cardiovasc Interv. 2010 Oct 1;76(4):602-7.
 26. Prosthesis-patient mismatch after transcatheter aortic valve implantation with the medtronic CoreValve system in patients with aortic stenosis. Tzikas A, Piazza N, Geleijnse ML, Van Mieghem N, Nuis RJ, Schultz C, van Geuns RJ, Galema TW, Kappetein AP, Serruys PW, de Jaegere PP. Am J Cardiol. 2010 Jul 15;106(2):255-60.
 27. Cardiac CT: necessary for precise sizing for transcatheter aortic implantation. Schultz CJ, Moelker AD, Tzikas A, Rossi A, van Geuns RJ, de Feyter PJ, Serruys PW. EuroIntervention. 2010 May;6 Suppl G:G6-G13. doi: 10.4244/. Review.
 28. Relationship between the logistic EuroSCORE and the Society of Thoracic Surgeons Predicted Risk of Mortality score in patients implanted with the CoreValve ReValving system–a Bern-Rotterdam Study.Piazza N, Wenaweser P, van Gameren M, Pilgrim T, Tzikas A, Otten A, Nuis R, Onuma Y, Cheng JM, Kappetein AP, Boersma E, Juni P, de Jaegere P, Windecker S, Serruys PW. Am Heart J. 2010 Feb;159(2):323-9.
 29. Vascular complications with transcatheter aortic valve implantation using the 18 Fr Medtronic CoreValve System: the Rotterdam experience. Van Mieghem NM, Nuis RJ, Piazza N, Apostolos T, Ligthart J, Schultz C, de Jaegere PP, Serruys PW. EuroIntervention. 2010 Jan;5(6):673-9.
 30. Left ventricular twist and untwist in aortic stenosis. van Dalen BM, Tzikas A, Soliman OI, Kauer F, Heuvelman HJ, Vletter WB, ten Cate FJ, Geleijnse ML. Int J Cardiol. 2011 May 5;148(3):319-24. Epub 2009 Dec 24.
 31. Perforation of the membranous interventricular septum after transcatheter aortic valve implantation. Tzikas A, Schultz C, Piazza N, van Geuns RJ, Serruys PW, de Jaegere PP. Circ Cardiovasc Interv. 2009 Dec;2(6):582-3. No abstract available.
 32. Three dimensional evaluation of the aortic annulus using multislice computer tomography: are manufacturer’s guidelines for sizing for percutaneous aortic valve replacement helpful? Schultz CJ, Moelker A, Piazza N, Tzikas A, Otten A, Nuis RJ, Neefjes LA, van Geuns RJ, de Feyter P, Krestin G, Serruys PW, de Jaegere PP. Eur Heart J. 2010 Apr;31(7):849-56. Epub 2009 Dec 7.
 33. Changes in mitral regurgitation after transcatheter aortic valve implantation. Tzikas A, Piazza N, van Dalen BM, Schultz C, Geleijnse ML, van Geuns RJ, Galema TW, Nuis RJ, Otten A, Gutierrez-Chico JL, Serruys PW, de Jaegere PP. Catheter Cardiovasc Interv. 2010 Jan 1;75(1):43-9.
 34. Left atrial appendage closure: patient, device and post-procedure drug selection. Tzikas A, Bergmann MW. EuroIntervention. 2016 May 17;12 Suppl X:X48-X54. doi: 10.4244/EIJV12SXA10.
 35. Percutaneous left atrial appendage occlusion: the Munich consensus document on definitions, endpoints and data collection requirements for clinical studies. Tzikas A, Holmes DR Jr, Gafoor S, Ruiz CE, Blomström-Lundqvist C, Diener HC, Cappato R, Kar S, Lee RJ, Byrne RA, Ibrahim R, Lakkireddy D, Soliman OI, Näbauer M, Schneider S, Brachman J, Saver JL, Tiemann K, Sievert H, Camm AJ, Lewalter T. EuroIntervention. 2016 May 17;12(1):103-11. doi: 10.4244/EIJV12I1A18.
 36. Left atrial appendage occlusion with the AMPLATZER Amulet device: an expert consensus step-by-step approach. Tzikas A, Gafoor S, Meerkin D, Freixa X, Cruz-Gonzalez I, Lewalter T, Saw J, Berti S, Nielsen-Kudsk JE, Ibrahim R, Lakkireddy D, Paul V, Arzamendi D, Nietlispach F, Worthley SG, Hildick-Smith D, Thambo JB, Tondo C, Aminian A, Kalarus Z, Schmidt B, Sondergaard L, Kefer J, Meier B, Park JW, Sievert H, Omran H. EuroIntervention. 2016 Apr 20;11(13):1512-21. doi: 10.4244/EIJV11I13A292.
 37. Percutaneous left atrial appendage occlusion in 2016. Tzikas A, Sievert H, Holmes DR Jr. EuroIntervention. 2016 Apr 8;11(14):e1576-8. doi: 10.4244/EIJV11I14A307.
 38. Impact of chronic kidney disease on left atrial appendage occlusion for stroke prevention in patients with atrial fibrillation. Kefer J, Tzikas A, Freixa X, Shakir S, Gafoor S, Nielsen-Kudsk JE, Berti S, Santoro G, Aminian A, Landmesser U, Nietlispach F, Ibrahim R, Danna PL, Benit E, Budts W, Stammen F, De Potter T, Tichelbäcker T, Gloekler S, Kanagaratnam P, Costa M, Cruz-Gonzalez I, Sievert H, Schillinger W, Park JW, Meier B, Omran H. Int J Cardiol. 2016 Mar 15;207:335-40. doi: 10.1016/j.ijcard.2016.01.003.
 39. Side-by-Side Comparison of LAA Occlusion Performance With the Amplatzer Cardiac Plug and Amplatzer Amulet. Abualsaud A, Freixa X, Tzikas A, Chan J, Garceau P, Basmadjian A, Ibrahim R. J Invasive Cardiol. 2016 Jan;28(1):34-8.
 40. Percutaneous left atrial appendage closure for stroke prevention in India: The beginning of a new era. Aminian A, Khalil G, Tzikas A. Indian Heart J. 2015 Dec;67 Suppl 2:S4-6. doi: 10.1016/j.ihj.2015.07.023.
 41. Comparison of Efficacy and Safety of Left Atrial Appendage Occlusion in Patients Aged <75 to ≥ 75 Years. Freixa X, Gafoor S, Regueiro A, Cruz-Gonzalez I, Shakir S, Omran H, Berti S, Santoro G, Kefer J, Landmesser U, Nielsen-Kudsk JE, Sievert H, Kanagaratnam P, Nietlispach F, Gloekler S, Aminian A, Danna P, Rezzaghi M, Stock F, Stolcova M, Costa M, Ibrahim R, Schillinger W, Park JW, Meier B, Tzikas A. Am J Cardiol. 2016 Jan 1;117(1):84-90. doi: 10.1016/j.amjcard.2015.10.024.
 42. PorticoTM Transcatheter Heart Valve. Tzikas A, Chrissoheris M, Halapas A, Spargias K. Hellenic J Cardiol. 2015;56 Suppl A:15-9. Review.
 43. Novel nonpharmacologic approaches for stroke prevention in atrial fibrillation: results from clinical trials. Proietti R, Joza J, Arensi A, Levi M, Russo V, Tzikas A, Danna P, Sagone A, Viecca M, Essebag V. Med Devices (Auckl). 2015 Jan 29;8:103-14. doi: 10.2147/MDER.S70672. eCollection 2015. Review.
 44. Embolization of left atrial appendage closure devices: A systematic review of cases reported with the watchman device and the amplatzer cardiac plug. Aminian A, Lalmand J, Tzikas A, Budts W, Benit E, Kefer J. Catheter Cardiovasc Interv. 2015 Jul;86(1):128-35. doi: 10.1002/ccd.25891. Epub 2015 Feb 25. Review. Erratum in: Catheter Cardiovasc Interv. 2016 Jun;87(7):1362.
 45. Reply: intracardiac echocardiographic imaging of the left atrial appendage and detection of a peridevice leak after device occlusion. Berti S, Paradossi U, Meucci F, Trianni G, Tzikas A, Rezzaghi M, Stolkova M, Palmieri C, Mori F, Santoro G. JACC Cardiovasc Interv. 2015 Jan;8(1 Pt A):126-7. doi: 10.1016/j.jcin.2014.12.001.
 46. Left atrial appendage occlusion for stroke prevention in atrial fibrillation: multicentre experience with the AMPLATZER Cardiac Plug. Tzikas A, Shakir S, Gafoor S, Omran H, Berti S, Santoro G, Kefer J, Landmesser U, Nielsen-Kudsk JE, Cruz-Gonzalez I, Sievert H, Tichelbäcker T, Kanagaratnam P, Nietlispach F, Aminian A, Kasch F, Freixa X, Danna P, Rezzaghi M, Vermeersch P, Stock F, Stolcova M, Costa M, Ibrahim R, Schillinger W, Meier B, Park JW. EuroIntervention. 2016 Feb;11(10):1170-9. doi: 10.4244/EIJY15M01_06.
 47. Periprocedural intracardiac echocardiography for left atrial appendage closure: a dual-center experience. Berti S, Paradossi U, Meucci F, Trianni G, Tzikas A, Rezzaghi M, Stolkova M, Palmieri C, Mori F, Santoro G. JACC Cardiovasc Interv. 2014 Sep;7(9):1036-44. doi: 10.1016/j.jcin.2014.04.014.
 48. Left atrial appendage occlusion: initial experience with the Amplatzer™ Amulet™. Freixa X, Abualsaud A, Chan J, Nosair M, Tzikas A, Garceau P, Basmadjian A, Ibrahim R. Int J Cardiol. 2014 Jul 1;174(3):492-6. doi: 10.1016/j.ijcard.2014.03.154.
 49. Intra-procedural imaging of the left atrial appendage: implications for closure with the Amplatzer™ cardiac plug. Sobrino A, Tzikas A, Freixa X, Pulido A, Chan J, Garceau P, Ibrahim R, Basmadjian AJ. Arch Cardiol Mex. 2014 Jan-Mar;84(1):17-24. doi: 10.1016/j.acmx.2013.05.006

Πίσω στα Περιεχόμενα

Abstracts (Εργασίες) σε συνέδρια

 1. Saw J, Tzikas A, Shakir S, Gafoor S, Omran H, Nielsen-Kudsk J, Kefer J, Aminian A, Berti S, Santoro G, Nietlispach F, Moschovitis A, Cruz-Gonzalez I, Stammen F, Tichelbacker T, Freixa X, Ibrahim R, Schillinger W, Meier B, Sievert H, Gloekler S. Incidence and clinical impact of device-associated thrombus and peri-device leak following LAA closure with the Amplatzer Cardiac Plug. EuroPCR 2016, Paris, France.
 2. Tzikas A, Freixa X, Gafoor S, Giannakoulas G, Shakir S, Berti S, Kefer J, Aminian A, Cruz-González I, Nietlispach F, Ibrahim R, Schillinger W, Meier B, Park JW, Sievert H, Karvounis H. Patients with intracranial bleeding and atrial fibrillation treated with left atrial appendage occlusion: results from the Amplatzer Cardiac Plug registry. European Stroke Conference 2016, Venice, Italy.
 3. Tzikas A, Freixa X, Gafoor S, Giannakoulas G, Shakir S, Berti S, Kefer J, Aminian A, Cruz-González I, Nietlispach F, Ibrahim R, Schillinger W, Meier B, Park JW, Sievert H, Karvounis H. Left Atrial Appendage Occlusion in Patients with Atrial Fibrillation and Intracranial Bleeding: Results from the Amplatzer Cardiac Plug Registry. TCT 2015, San Francisco, USA. JACC 2015; 66(15):B24
 4. Tzikas A, Freixa X, Gafoor S, Shakir S, Omran H, Berti S, Schillinger W, Meier B, Park J-W, Karvounis H. Indications for left atrial appendage occlusion and the impact on procedural safety and long-term outcome: a report from the Amplatzer Cardiac Plug multicenter registry. ESC 2015, London, UK.
 5. Tzikas A, Freixa X, Gafoor S, Shakir S, Omran H, Berti S, Santoro G, Kefer J, Landmesser U, Nielsen-Kudsk JE, Cruz-Gonzalez I, Sievert H, Tichelbacker T, Kanagaratnam P, Nietlispach F, Aminian A, Kasch F, Danna P, Rezzaghi M, Vermeersch P, Stock F, Stolcova M, Costa M, Ibrahim R, Schillinger W, Meier B, Park J-W, Karvounis H. Indications for left atrial appendage occlusion and the impact on procedural safety and long-term outcome: a report from the Amplatzer Cardiac Plug multicenter registry. EuroPCR 2015, Paris, France.
 6. Tzikas A, Shakir S, Sievert S, Omran H, Berti S, Santoro G, Kefer J, Landmesser U, Nielsen-Kudsk JE, Cruz-Gonzalez I, Danna P, Gafoor S, Tichelbäcker T, Nietlispach F, Aminian A, Kasch F, Freixa X, Rezzaghi M, Vermeersch P, Stock F, Stolcova M, Schillinger W, Meier B, Park JW. Aspirin monotherapy after left atrial appendage occlusion with the Amplatzer Cardiac Plug: results from the ACP Study Group Registry. TCT 2014, Washington, USA.
 7. Tzikas A, Shakir S, Sievert S, Omran H, Berti S, Santoro G, Kefer J, Landmesser U, Nielsen-Kudsk JE, Cruz-Gonzalez I, Gafoor S, Tichelbäcker T, Kanagaratnam P, Nietlispach F, Aminian A, Kasch F, Freixa X, Danna P, Rezzaghi M, Vermeersch P, Stock F, Stolcova M, Costa M, Ibrahim R, Schillinger W, Meier B, Park JW. Left atrial appendage occlusion for stroke prevention in atrial fibrillation: multicenter experience with the Amplatzer Cardiac Plug. State of the Art Abstract, ESC 2014, Barcelona, Spain.
 8. Tzikas A, Shakir S, Sievert S, Omran H, Berti S, Santoro G, Kefer J, Landmesser U, Nielsen-Kudsk JE, Cruz-Gonzalez I, Gafoor S, Tichelbäcker T, Kanagaratnam P, Nietlispach F, Aminian A, Kasch F, Freixa X, Danna P, Rezzaghi M, Vermeersch P, Stock F, Stolcova M, Costa M, Ibrahim R, Schillinger W, Meier B, Park JW. Left atrial appendage occlusion for stroke prevention in atrial fibrillation: multicenter experience with the Amplatzer Cardiac Plug. EuroPCR 2014, Paris, France.
 9. Tzikas A, Shakir S, Sievert S, Omran H, Berti S, Santoro G, Kefer J, Landmesser U, Nielsen-Kudsk JE, Cruz-Gonzalez I, Gafoor S, Tichelbäcker T, Kanagaratnam P, Nietlispach F, Aminian A, Kasch F, Freixa X, Danna P, Rezzaghi M, Vermeersch P, Stock F, Stolcova M, Costa M, Ibrahim M, Schillinger W, Meier B, Park JW. Left atrial appendage occlusion for stroke prevention in atrial fibrillation: multicenter experience with the Amplatzer Cardiac Plug. European Stroke Conference 2014, Nice, France (The Investigator Award 2014).
 10. Tzikas A, Rezzaghi M, Paradossi U, Palmieri C, Clemente A, Santoro G, Vaghetti M, Berti S. Geometry and degree of apposition of the AmplatzerTM Cardiac Plug for left atrial appendage occlusion in patients with atrial fibrillation: a multi-slice computed tomography study. ESC 2013, Amsterdam, Netherlands.
 11. Tzikas A, Ibrahim R, Velasco-Sanchez D, Freixa X, Alburquenque M, Khairy P, Bass JL, Ramirez J, Aguirre D, Miro J. Transcatheter closure of perimembranous ventricular septal defect with the AmplatzerTM Membranous VSD Occluder 2: Initial world experience and 1 year follow-up. ESC 2013, Amsterdam, Netherlands.
 12. Tzikas A, Ibrahim R, Velasco-Sanchez D, Freixa X, Alburquenque M, Khairy P, Bass JL, Ramirez J, Aguirre D, Miro J. Transcatheter closure of perimembranous ventricular septal defect with the AmplatzerTM Membranous VSD Occluder 2: Initial world experience and 1 year follow-up. EuroPCR 2013, Paris, France.
 13. Tzikas A, Rezzaghi M, Paradossi U, Palmieri C, Clemente A, Santoro G, Vaghetti M, Berti S. Geometry and degree of apposition of the AmplatzerTM Cardiac Plug for left atrial appendage occlusion in patients with atrial fibrillation: a multi-slice computed tomography study. EuroPCR 2013, Paris, France.
 14. Tzikas A, Ibrahim R, Velasco-Sanchez D, Freixa X, Alburquenque M, Khairy P, Bass JL, Ramirez J, Aguirre D, Miro J. Transcatheter closure of perimembranous ventricular septal defect with the AmplatzerTM Membranous VSD Occluder 2. CSI 2012, Frankfurt, Germany.
 15. Tzikas A, Sobrino A, Freixa X, Pulido A, Chan J, Ibrahim R, Basmadjian AJ. Intra-procedural imaging of the left atrial appendage: implications for closure with a device. EuroPCR 2012, Paris, France.
 16. Tzikas A, Freixa X, Sobrino A, Basmadjian AJ, Ibrahim R. Percutaneous left atrial appendage closure: impact of device sizing and final shape on clinical and echocardiographic outcomes. EuroPCR 2012, Paris, France.
 17. Papadopoulos CE, Zioutas D, Gogas G, Tzikas A. Radial access in interventional cardiology – safety and feasibility: three-year experience. 33rd Panhellenic Congress of Cardiology, November 2012, Athens, Greece.
 18. Tzikas A, Ibrahim R. Transcatheter closure of perimembranous ventricular septal defect. TCT 2011, San Francisco, USA.
 19. Tzikas A, Geleijnse ML, Van Mieghem NM, Schultz CJ, Nuis RJ, van Dalen BM, Sarno G, van Domburg RT, Serruys PW, de Jaegere PP. Left ventricular mass regression one year after transcatheter aortic valve implantation. EuroPCR 2011, Paris, France.
 20. Tzikas A, van Dalen BM, Van Mieghem NM, Gutierrez-Chico JL, Nuis RJ, Kauer F, Schultz CJ, Serruys PW, de Jaegere PP, Geleijnse ML. Frequency of conduction abnormalities after transcatheter aortic valve implantation with the Medtronic-CoreValve and the effect on left ventricular ejection fraction. EuroPCR 2011, Paris, France.
 21. Tzikas A, Geleijnse ML, Van Mieghem NM, Schultz CJ, Nuis RJ, van Dalen BM, Sarno G, van Domburg RT, Serruys PW, de Jaegere PP. Left ventricular mass regression one year after transcatheter aortic valve implantation. Canadian Cardiovascular Congress 2010, Montreal, Canada.
 22. Tzikas A, Schultz CJ, Piazza N, Moelker A, Van Mieghem NM, Nuis RJ, van Geuns RJ, Geleijnse ML, Serruys PW, de Jaegere PPT. Assessment of the Aortic Annulus by Multi-Slice Computed Tomography, Contrast Aortography and Trans-Thoracic Echocardiography in Patients Referred for Transcatheter Aortic Valve Implantation. Euro PCR 2010, Paris, France. EuroIntervention Supplement. 2010;6:H153.
 23. Tzikas A, Piazza N, Geleijnse ML, van Mieghem N, Nuis RJ, Schultz C, van Geuns RJ, Galema TW, Kappetein AP, Serruys PW, de Jaegere PP. Prosthesis-patient mismatch following Transcatheter Aortic Valve Implantation with the CoreValve Revalving System in patients with Aortic Stenosis. Euro PCR 2010, Paris, France.
 24. Tzikas A, Van Mieghem NM, Nuis RJ, Schultz C, de Jaegere PP, Serruys PW. How should I treat a staggering TAVI procedure? Euro PCR 2010, Paris, France.
 25. Tzikas A, Geleijnse ML, Van Mieghem NM, Schultz CJ, Nuis RJ, van Dalen BM, Sarno G, van Domburg RT, Serruys PW, de Jaegere PP. Left ventricular mass regression one year after transcatheter aortic valve implantation. Canadian Cardiovascular Congress 2010, Montreal, Canada.
 26. Van Mieghem N, Nuis R, Piazza N, Tzikas A, Ligthart J, Schultz C, de Jaegere PP, Serruys PW. Vascular complications with transcatheter aortic valve implantation using the 18 Fr Medtronic CoreValve System®: the Rotterdam experience. Euro PCR 2010, Paris, France.
 27. Tzikas A, Schultz C, Brada R, de Jaegere PP, Serruys PW. Optimal Projection Estimation For Percutaneous Aortic Valve Implantation Based On Cine-Aortography. ICI Meeting December 2009, Tel-Aviv, Israel.
 28. Tzikas A, Schultz C, van Geuns RJ, de Jaegere PT, Serruys PW. Sizing for TAVI Based on Aortic Sinuses Dimensions: A Feasibility Study using MSCT. ICI Meeting December 2009, Tel-Aviv, Israel.
 29. Vasileiadis K, Tzikas A, Dimitriadis I, Teneketzi E. Peripartum Cardiomyopathy in a woman with sustained systolic LV dysfunction and favourable outcome of a second pregnancy. National Convention for Heart Failure, December 2005, Athens, Greece.
 30. Tzikas A, Pliakos C, Papadidaskalou F, Karamouzis M, Nikopoulos A, Theocharidis A, Giannoulis E. Cardiac dysfunction in patients with hepatic cirrhosis. National Convention of Gastrenterology, September 2004, Athens, Greece.
 31. Tzikas A, Pliakos C, Papadidaskalou F, Mandraveli K, Stefanidis S, Nikopoulos A, Theocharidis A, Giannoulis E. New data in the treatment of patients with lamivudine resistant, HbeAg negative, chronic Hepatitis B, the nucleocide analog adefovir dipivoxil. 19th Medical Convention of Northern Greece, May 2004, Thessaloniki, Greece.
 32. E.Giannoulis, A.Tzikas, F.Papadidaskalou, K.Mandraveli, F.Chatzichristos, S.Stefanidis, A.Nikopoulos, A.Theocharidis. Adefovir in the treatment of patients with lamivudine resistant, HbeAg negative, chronic Hepatitis B. Hepatitis B and C Convention, January 2004, Athens, Greece.

Πίσω στα Περιεχόμενα

Προσκεκλημένος Ομιλητής – Συντονιστής

 1. Tzikas A. The current evidence for LAA closure with the ACP/Amulet. CSI-LAA 2013. November 2013, Frankfurt, Germany.
 2. Tzikas A. Design considerations and experiences with the Amplatzer Amulet. CSI-LAA 2013. November 2013, Frankfurt, Germany.
 3. Tzikas A. Multicenter Experience with the ACP for Stroke Prevention in Atrial Fibrillation. TCT 2013. October 2013, San Francisco, USA.
 4. Tzikas A. Left atrial appendage occlusion for stroke prevention in atrial fibrillation. 34th Panhellenic Cardiology Congress. October 2013, Athens, Greece.
 5. Tzikas A. Left atrial appendage occlusion for stroke prevention: clinical studies overview. Clinical Cardiology Congress. September 2013, Bonn, Germany.
 6. Tzikas A. New AmplatzerTM devices for congenital heart disease. Annual Conference of Chinese Society of Cardiology. July 2013, ChangSha, China.
 7. Tzikas A. MSCT to evaluate the left atrial appendage before and after closure. Imaging in Cardiovascular Interventions – CSI 2013. June 2013, Frankfurt, Germany.
 8. Tzikas A. Percutaneous treatment of paravalvular leaks. 12th Cardiology Congress of North Greece. May 2013, Thessaloniki, Greece.
 9. Tzikas A. PFO & LAA occlusion procedures safety and efficacy: It’s not open-heart surgery. European Stroke Conference. May 2013, London, UK.
 10. Tzikas A. Transcatheter aortic valve implantation: Is echocardiography and angiography still important? 2nd Transcatheter Heart Valve Therapy Congress. May 2013, Athens, Greece.
 11. Tzikas A. Hemodynamic assessment in patients with pulmonary hypertension. 1st Pulmonary Hypertension Clinical Seminar. April 2013, Thessaloniki, Greece.
 12. Tzikas A. Left atrial appendage occlusion: Is there a role in for MSCT prior to the procedure? And in post-procedure care? 3rd Global LAAO Summit. March 2013, Barcelona, Spain.
 13. Tzikas A. Antiplatelet therapies in Atrial Fibrillation. Seminars of Working Groups – Hellenic Cardiological Society. February 2013, Thessaloniki, Greece.
 14. Tzikas A. Current trends in antithrombotic treatment after percutaneous or surgical closure of the left atrial appendage. ALPIC 2013 Congress. January 2013, Metsovo, Greece.
 15. Tzikas A. Left Atrial Appendage Occlusion for Stroke Prevention in Atrial Fibrillation. ICE 2012 Congress. December 2012, Ioannina, Greece.
 16. Tzikas A. Left Atrial Appendage Closure Devices for Stroke Prevention in Patients with Atrial Fibrillation. Pulse & Cardioelectrics. July 2012, Crete, Greece.
 17. Tzikas A. Stroke and Transcatheter Aortic Valve Implantation. 1st Transcatheter Valve Therapies Congress. May 2012, Athens, Greece.
 18. Tzikas A. Aortic Regurgitation after Transcatheter Aortic Valve Implantation. 1st Transcatheter Valve Therapies Congress. May 2012, Athens, Greece.
 19. Tzikas A. Optimizing valve selection based in non-invasive imaging. International symposium for valvular heart disease. July 2011, Cali, Colombia.
 20. Tzikas A. Aortic regurgitation after Transcatheter Aortic Valve Implantation. International symposium for valvular heart disease. July 2011, Cali, Colombia.
 21. Tzikas A, de Jaegere PP. Glimpse into the future: Transcatheter Aortic Valve Implantation. Euro PCR 2010, Paris, France.
 22. Tzikas A, de Jaegere PP. Transcatheter Aortic Valve Implantation. 8th Cardiology Update, March 2010, Athens, Greece.
 23. Tzikas A, de Jaegere PP. Transcatheter Mitral Valve Repair: Is there a future? 8th Cardiology Update, March 2010, Athens, Greece.
 24. Tzikas A. Assessment of the Aortic Annulus for TAVI: The role of Echo.
  Medtronic Rotterdam Advanced Training Course, December 2009, Rotterdam, Netherlands.
 25. Tzikas A. Echocardiographic assessment of the aortic root before and after interventional and surgical aortic valve replacement. Euro Heart Imaging, October 2009, Basel, Switzerland.
 26. Tzikas A, de Jaegere PP. The effect of percutaneous aortic valve replacement on LV and mitral morphology and function. Coeur Research Seminar, Erasmus University, Rotterdam, Netherlands.
 27. Tzikas A. Live case: TAVI with Portico THV. Cardio Cath 2016. July 2016, Ioannina, Greece
 28. Tzikas A. Recorded case: LAAO with Amplatzer Amulet. Cardio Cath 2016. July 2016, Ioannina, Greece
 29. Tzikas A. Percutaneous Left Atrial Appendage Occlusion: an update. Cardio Cath 2016. July 2016, Ioannina, Greece
 30. Tzikas A. How to evaluate the mitral valve by CT. Congenital & Structural Interventions – CSI Focus Imaging 2016. June 2016, Frankfurt, Germany
 31. Tzikas A. Percutaneous Left Atrial Appendage Occlusion. 3rd  European Endovascular and Interventional Cardiology Conference. June 2016, Athens, Greece
 32. Tzikas A. Percutaneous Left Atrial Appendage Occlusion & Paravalvular Leak Closure. 12th Annual Congress of Hellenic College of Cardiology. June 2016, Kalamata, Greece.
 33. Complications of LAA and ASD closure (discussant). EuroPCR 2016. May 2016, Paris, France.
 34. All you need to know about LAA closure (panelist). EuroPCR 2016. May 2016, Paris, France.
 35. Tzikas A. My best and my worst Portico implantation: when do I prefer Portico? 5th Conference of Transcatheter Therapies for Structural Heart Diseases. May 2016, Athens, Greece.
 36. Tzikas A. LAA closure: where are we? 25th New Trends in Cardiology Conference. April 2016, Thessaloniki, Greece.
 37. Tzikas A. Live case: LAA closure with Amplatzer Cardiac Plug device. China Cardiac Ablation Summit 2016. March 2016, Hangzhou, China.
 38. Tzikas A. How to manage challenging LAAO cases. China Cardiac Ablation Summit 2016. March 2016, Hangzhou, China.
 39. Tzikas A. ACP trials update. 4th International Symposium on Left Atrial Appendage. March 2016, New York, USA.
 40. Tzikas A. From ACP to Amulet. 4th International Symposium on Left Atrial Appendage. March 2016, New York, USA.
 41. Tzikas A. Tools for Imaging: Osirix and FluoroCT. 6th Global Left Atrial Appendage Occlusion Summit. February 2016, Munich, Germany.
 42. Tzikas A. A challenging LAAO case. LAAO proctors meeting 2016. February 2016, Munich, Germany.
 43. Tzikas A. Percutaneous Left Atrial Appendage Occlusion: An Update. Cardiology Working Groups 2016. February 2016, Ioannina, Greece.
 44. Tzikas A. LAAO: prevention and management of complications. HKCASH Annual Scientific Meeting 2016. January 2016, Hong Kong.
 45. Tzikas A. Portico THV: Tips and Tricks. HKCASH Annual Scientific Meeting 2016. January 2016, Hong Kong.
 46. Tzikas A. Amplatzer Amulet: Device design and anatomical inclusion/exclusion criteria. CSI Focus Workshop LAA Frankfurt, November 2015, Frankfurt, Germany.
 47. Tzikas A. CT image analysis using Osirix. CSI Focus Workshop LAA Frankfurt, November 2015, Frankfurt, Germany.
 48. Tzikas A. Left atrial appendage occlusion: Where are we? 36th Panhellenic Cardiology Congress. October 2015, Thessaloniki, Greece.
 49. Tzikas A. The effect of percutaneous left atrial appendage occlusion using Amplatzer in patients with AF. 6th Asia Pacific Congenital & Structural Heart Intervention Symposium 2015 (APCASH 2015). September 2015, Tokyo, Japan.
 50. Tzikas A. The Portico THV: what does Portico bring in the field? 6th Asia Pacific Congenital & Structural Heart Intervention Symposium 2015 (APCASH 2015). September 2015, Tokyo, Japan.
 51. Live TAVI Medtronic CoreValve from Hong Kong (panelist). 6th Asia Pacific Congenital & Structural Heart Intervention Symposium 2015 (APCASH 2015). September 2015, Tokyo, Japan.
 52. LAA Closure: Watchman vs Novel Oral Anticoagulants (chairman). 6th Asia Pacific Congenital & Structural Heart Intervention Symposium 2015 (APCASH 2015). September 2015, Tokyo, Japan.
 53. Tzikas A. LAA Closure in Europe. 6th Asia Pacific Congenital & Structural Heart Intervention Symposium 2015 (APCASH 2015). September 2015, Tokyo, Japan.
 54. Live LAA Closure case from Hong Kong (panelist). Europe. 6th Asia Pacific Congenital & Structural Heart Intervention Symposium 2015 (APCASH 2015). September 2015, Tokyo, Japan.
 55. Tzikas A. PFO Closure (Master Class): Device description. Congenital & Structural Interventions – CSI 2015. June 2015, Frankfurt, Germany.
 56. Tzikas A. Portico TAVR system: Features, Benefits & Clinical Results. Congenital & Structural Interventions – CSI 2015. June 2014, Frankfurt, Germany.
 57. Tzikas A. LAA devices: Amulet. Congenital & Structural Interventions – CSI 2015. June 2015, Frankfurt, Germany.
 58. Tzikas A. Left Atrial Appendage Occlusion (Master Class): Post-procedural evaluation, management and follow-up: Patient selection matters. Congenital & Structural Interventions – CSI 2015. June 2015, Frankfurt, Germany.
 59. Tzikas A. Left atrial appendage occlusion beyond boundaries: How to manage difficult cases. LAA Club Poland 2015 Seminar. June 2015, Zabrze, Poland.
 60. Tzikas A. The Amplatzer Cardiac Plug: clinical data from the multicenter ACP study. Chinese FDA panel meeting 2. June 2015, Beijing, China.
 61. Left atrial appendage closure systems: implantation techniques (co-chair). EuroPCR 2015. May 2015, Paris, France.
 62. Tzikas A. Imaging to guide left atrial appendage closure. EuroPCR 2015. May 2015, Paris, France.
 63. Contemporary outcomes on patent foramen ovale and atrial septal defect (panelist). EuroPCR 2015. May 2015, Paris, France.
 64. Expanding clinical experience with left atrial appendage closure (panelist). EuroPCR 2015. May 2015, Paris, France.
 65. Tzikas A. Modern and Future TAVI devices: St. Jude pipeline – Portico. 4th Conference of Transcatheter Therapies for Structural Heart Diseases. May 2015, Athens, Greece.
 66. Tzikas A. Transcatheter LAA occlusion, when and how. 4th Conference of Transcatheter Therapies for Structural Heart Diseases. May 2015, Athens, Greece.
 67. Tzikas A. Technique of left atrial appendage occlusion with Amplatzer Amulet. Does right procedural strategy overcome challenging cases? Polish Cardiac Society Congress 2015. May 2015, Wisla, Poland.
 68. Tzikas A. Left Atrial Appendage Closure: Indication and techniques. April 2015, Istanbul, Turkey.
 69. Tzikas A. Left Atrial Appendage Occlusion: Rational and update on recent completed clinical trials. Surgery of the 21st century – It’s present and future. April 2015, Almaty, Kazakhstan.
 70. Tzikas A. Patients with contraindication to anticoagulation: Is there a solution? 15th New Trends in Cardiology. April 2015, Thessaloniki, Greece.
 71. Tzikas A. Live case 4: LAA closure with Amplatzer-Amulet device. 4th Workshop on Left Atrial Appendage Closure and Atrial Fibrillation. March 2015, Leipzig, Germany.
 72. Tzikas A. 4th Quick session: new LAA closure devices – Amulet. 4th Workshop on Left Atrial Appendage Closure and Atrial Fibrillation. March 2015, Leipzig, Germany.
 73. Tzikas A. Are Residual Leaks an Issue? 5th Global Left Atrial Appendage Occlusion Summit. March 2015, Berlin, Germany.
 74. Tzikas A. Preventing and Managing Complications In LAA Exclusion Procedures – Thrombus, Perforation, Device Embolization etc. 3rd International Symposium on Left Atrial Appendage. February 2015, Los Angeles, USA.
 75. Tzikas A. The Amplatzer Amulet device: Step-by-step & recorded LAAO Case. 3rd International Symposium on Left Atrial Appendage. February 2015, Los Angeles, USA.
 76. Tzikas A. Managing Antiplatelet Therapy and Anticoagulants In Patients With CAD and Atrial Fibrillation. 3rd International Symposium on Left Atrial Appendage. February 2015, Los Angeles, USA.
 77. Tzikas A. TAVI Advanced Imaging Modalities. Portico Field Leadership Meeting, January 2015, Paris, France.
 78. Tzikas A. Update on Clinical Trial Results and Guidelines: Amplatzer. CSI Focus Workshop LAA Frankfurt, November 2014, Frankfurt, Germany
 79. LAA Occlusion With Amplatzer LAA Device (moderator). CSI Focus Workshop LAA Frankfurt, November 2014, Frankfurt, Germany.
 80. Tzikas A. Rational and update on recent completed clinical trials. First Belgian Left Atrial Appendage Occlusion Meeting. November 2014, Brussels, Belgium.
 81. Tzikas A. Left atrial appendage occlusion. 35th Panhellenic Cardiology Congress. October 2014, Athens, Greece.
 82. Tzikas A. Amplatzer Cardiac Plug: Recent Clinical Data. 5th Asia Pacific Congenital & Structural Heart Intervention Symposium. October 2014, Hong Kong.
 83. Tzikas A. Joint Session on Complications – Panel. 5th Asia Pacific Congenital & Structural Heart Intervention Symposium. October 2014, Hong Kong.
 84. Tzikas A. Invited case presentation: My worst TAVI case. 5th Asia Pacific Congenital & Structural Heart Intervention Symposium. October 2014, Hong Kong.
 85. Tzikas A. Left Atrial Appendage Occlusion with the Amplatzer Amulet: a case report. 7th Interventional Cardiology & Electrophysiology Congress. October 2014, Thessaloniki, Greece.
 86. Tzikas A. New aortic valves: Portico. Congenital & Structural Interventions – CSI 2014. June 2014, Frankfurt, Germany.
 87. Tzikas A. Learn From my LAA Case: ACP. Congenital & Structural Interventions – CSI 2014. June 2014, Frankfurt, Germany.
 88. Tzikas A. The new Amplatzer Amulet. Congenital & Structural Interventions – CSI 2014. June 2014, Frankfurt, Germany.
 89. Tzikas A. Next generation transcatheter heart valves: St. Jude Portico. 3rd Transcatheter Heart Valve Therapies Conference. June 2014, Athens, Greece.
 90. Tzikas A. Trans-septal and trans-apical approach to paravalvular leak closure. 3rd Transcatheter Heart Valve Therapies Conference. June 2014, Athens, Greece
 91. Tzikas A. Breaking the barriers: Expanding TAVI indications and reducing the cost. 3rd Transcatheter Heart Valve Therapies Conference. June 2014, Athens, Greece. 
 92. Tzikas A. Next generation device for LAA closure: The Amplatzer Amulet. Venice Interventional Cardiology 2014 – Focus on Heart and Brain. May 2014, Venice, Italy.
 93. Tzikas A. Left atrial appendage occlusion for stroke prevention in atrial fibrillation: Multicenter experience with the Amplatzer Cardiac Plug. Venice Interventional Cardiology 2014 – Focus on Heart and Brain. May 2014, Venice, Italy.
 94. Tzikas A. Device implantation for cardiac occlusion: not as complex as you may think. European Stroke Conference 2014. May 2014, Nice, France.  
 95. Tzikas A. The Amplatzer Cardiac Plug: clinical data from the multicenter ACP study. Chinese FDA panel meeting. April 2014, Beijing, China.
 96. Tzikas A. Why the Amplatzer Cardiac Plug was designed as it is and how it compares to other devices. LAA Asia-Pacific 2014. April 2014, Shanghai, China.
 97. Tzikas A. How to Select Patients for the Amplatzer Cardiac Plug device. LAA Asia-Pacific 2014. April 2014, Shanghai, China.
 98. Tzikas A. Interventional Cardiology for Structural Heart Disease: Left Atrial Appendage Occlusion. 14th New Trends in Cardiology. April 2014, Thessaloniki, Greece.
 99. Tzikas A. Next generation transcatheter aortic valve systems: the PorticoTM valve. Athens Cardiology Update 2014. April 2014, Athens, Greece.
 100. Tzikas A. Recently completed studies on LAAO. 4th Global Left Atrial Appendage Occlusion Summit. March 2014, Vienna, Austria.
 101. Tzikas A. LAAO for Stroke Prevention in AF: Multicenter Experience with the Amplatzer Cardiac Plug. LAA Italian Club Meeting. February 2014, Florence, Italy.
 102. Tzikas A. Left atrial appendage occlusion: prevention and management of complications. 4th International Meeting on Percutaneous Intervention for Structural & Congenital Heart Diseases. February 2014. Salamanca, Spain.
 103. Tzikas A. Portico Transcatheter Aortic Valve Implantation System. 4th International Meeting on Percutaneous Intervention for Structural & Congenital Heart Diseases. February 2014, Salamanca, Spain.
 104. Tzikas A. Trans-catheter Heart Valve solutions: Portico and beyond. Heart, vessels and stroke 2014. January 2014, Athens, Greece.

Εκπαίδευση – Proctoring (146)

 • 146 εκπαιδευτικά σεμινάρια και live καθοδήγηση επεμβάσεων σε 31 χώρες

Δημοσιογραφικά άρθρα, Video και άλλο υλικό

Πίσω στα Περιεχόμενα

Απόστολος Τζίκας, Επεμβατικός Καρδιολόγος
Δρ. Απόστολος Τζίκας, MD, PhD, FESC
Ειδικός Επεμβατικός Καρδιολόγος
ResearchGate Profile