Οξύ Έμφραγμα Μυοκαρδίου

Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, Απόστολος Τζίκας, επεμβατικός καρδιολόγος

Τί είναι

Στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου κάποιο από τα στεφανιαία αγγεία (τα αγγεία της καρδιάς) αποφράσσεται από θρόμβο, με αποτέλεσμα ένα τμήμα της καρδιάς να μην τροφοδοτείται με αίμα (ισχαιμία) και να απειλείται με μόνιμη νέκρωση. Ανάλογα με την έκταση και την εντόπιση της μυοκαρδιακής νέκρωσης, το έμφραγμα ταξινομείται σε τοιχωματικό (με κύμα Q και ανάσπαση του κύματος ST στο ηλεκτροκαρδιογράφημα, STEMI) ή υπενδοκάρδιο (χωρίς κύμα Q ή ανάσπαση του κύματος ST στο ηλεκτροκαρδιογράφημα, NSTEMI).

Πού οφείλεται

Το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου κατά κανόνα οφείλεται σε στεφανιαία νόσο (αθηροσκλήρυνση των αγγείων της καρδιάς). Παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο είναι η υψηλή χοληστερίνη, ο σακχαρώδης διαβήτης, η αρτηριακή υπέρταση, το κάπνισμα, η κληρονομική προδιάθεση, η παχυσαρκία, κλπ.

Συμπτώματα

Το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου εκδηλώνεται συνήθως με πόνο στο στήθος (στηθάγχη) ο οποίος διαρκεί πάνω από 30 λεπτά και μπορεί να συνοδεύεται από δύσπνοια, έντονη εφίδρωση, ζάλη, αδυναμία, τάση προς λιποθυμία, ναυτία ή εμετό. Σε ορισμένες περιπτώσεις το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου εκδηλώνεται ως αιφνίδιος θάνατος. Στο 25% των εμφραγμάτων δεν εκδηλώνονται συμτώματα (σιωπηρό έμφραγμα).

Διάγνωση

Η διάγνωση του εμφράγματος γίνεται με την κλινική εξέταση και τεκμηριώνεται με το ηλεκτροκαρδιογράφημα και τις βιοχημικές εξετάσεις αίματος (τεστ τροπονίνης). Άλλες εξετάσεις που βοηθούν στη διάγνωση είναι το υπερηχογράφημα καρδιάς και η στεφανιογραφία (αγγειογραφία των στεφανιαίων αγγείων).

Θεραπεία

Ο στόχος της θεραπείας είναι η γρήγορη αποκατάσταση της ροής του αίματος προς το μυοκάρδιο. Η συνήθης θεραπεία είναι η χορήγηση ενός φαρμάκου που διαλύει τον θρόμβο (θρομβόλυση). Ωστόσο, είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι η πιο ενδεδειγμένη θεραπεία για το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου είναι η επείγουσα ή πρωτογενής αγγειοπλαστική με αναρρόφηση του θρόμβου. Έχει σαφώς καλύτερα αποτελέσματα από την θρομβόλυση, μειώνει το ποσοστό υποτροπής και συνοδεύεται από λιγότερες επιπλοκές. Για να έχει καλύτερο αποτέλεσμα, η επείγουσα αγγειοπλαστική πρέπει να γίνεται εντός 2 ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων και φυσικά απαιτεί ένα αιμοδυναμικό εργαστήριο με επεμβατικούς καρδιολόγους το οποίο να εφημερεύει όλο το 24ωρο.

Εξελίξεις

Η πρόοδος της τεχνολογίας έχει συμβάλλει στη βελτίωση των υλικών που χρησιμοποιούνται για την επεμβατική αντιμετώπιση του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου αλλά και της στεφανιαίας νόσου γενικότερα.