Μέθοδος RDN (Renal Denervation)

AΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

Πού βασίζεται η μέθοδος RDN (Renal Denervation)
Οι νευρικές ίνες από ένα ειδικό νευρικό σύστημα (Συμπαθητικό) που μεταφέρουν ερεθίσματα από και προς τους νεφρούς και βρίσκονται στο τοίχωμα των νεφρικών αρτηριών, συνήθως εμφανίζουν μια αυξημένη δραστηριότητα σε ασθενείς με υπέρταση. Στα μέσα του προηγούμενου αιώνα χρησιμοποιήθηκε μια χειρουργική μέθοδος διατομής των ινών αυτών που είχε πολύ καλά αποτελέσματα όσον αφορά στη ρύθμιση της πίεσης αλλά είχε ταυτόχρονα και αρκετές επιπλοκές και για τον λόγο αυτό εγκαταλείφθηκε. Σήμερα η μέθοδος RDN ή η συμπαθητική απονεύρωση των νεφρικών αρτηριών ουσιαστικά μιμείται αυτήν την παλιά τεχνική έχοντας πολύ καλά αποτελέσματα χωρίς να προκαλούνται καμιά από τις παρενέργειες της παλιάς μεθόδου.

Πώς δουλεύει η μέθοδος
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, με την μέθοδο αυτή διακόπτουμε μερικώς την λειτουργία του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, η αυξημένη δραστηριότητα του οποίου σχετίζεται με την αρτηριακή υπέρταση. Τα αποτελέσματα της μεθόδου γίνονται ορατά προοδευτικά, μέσα στους επόμενους μήνες.

Πώς γίνεται η μέθοδος με απλά λόγια
H μέθοδος γίνεται σε κάποιο Νοσοκομείο ή Κλινική που διαθέτει ένα ειδικό εργαστήριο/αίθουσα που ονομάζεται αιμοδυναμικό εργαστήριο και όπου συνήθως γίνονται οι στεφανιογραφίες και οι αγγειογραφίες με την βοήθεια ακτίνων Χ. ­­­­­Μετά από τοπική αναισθησία, προωθείται ένας ειδικός καθετήρας από τη μηριαία αρτηρία (στο το πάνω μέρος του μηρού) έως τις νεφρικές αρτηρίες, όπου και χορηγείται χαμηλής συχνότητας ηλεκτρική ενέργεια (έως 8 Watts) η οποία προκαλεί εντοπισμένα «εγκαύματα» στις νεφρικές αρτηρίες. Συνήθως προκαλούμε 4 ως 8 «εγκαύματα» στην μια νεφρική αρτηρία και άλλα τόσα στην άλλη. Με τον τρόπο αυτό διακόπτουμε την συνέχεια των νευρικών ινών που βρίσκονται στο τοίχωμα των νεφρικών αρτηριών. Η αυξημένη δραστηριότητα των ινών αυτών, όπως προαναφέρθηκε, σχετίζεται με την αυξημένη αρτηριακή πίεση.

Ποιά είναι τα αποτελέσματα της μεθόδου
H μέθοδος RDN προκαλεί σημαντική πτώση της αρτηριακής πίεσης που διαρκεί και έχει έως σήμερα εφαρμοστεί σε πάνω από 5000 περιπτώσεις ασθενών με ανθεκτική υπέρταση, δηλαδή υπέρταση δύσκολα ρυθμιζόμενη με μεγάλο αριθμό φαρμάκων. Η μέθοδος αξιολογήθηκε με 2 μελέτες την Simplicity-HTN1 και την Simplicity-HTN2. Η πρώτη απέδειξε την ασφάλεια της τεχνικής ενώ η δεύτερη έδειξε το σημαντικό αντιϋπερτασικό της αποτέλεσμα. Σήμερα γίνεται και μια τα τρίτη μελέτη με ακόμη μεγαλύτερο αριθμό ασθενών (Simplicity-HTN3) που αξιολογεί περαιτέρω και σε μεγαλύτερο πληθυσμό τα αποτελέσματα της μεθόδου.

Επισκεφτείτε τον ιστοχώρο της μεθόδου RDN (renal denervation)  για την αντιμετώπιση της υπέρτασης.

Πηγή: www.καρδιά.gr/rdn

Δημοσιεύτηκε στο Αρτηριακή Υπέρταση Με ετικέτα: