Η επεμβατική καρδιολογία για τις συγγενείς καρδιοπάθειες

Επεμβατική καρδιολογία – Συγγενείς καρδιοπάθειες – Σύγχρονες θεραπείες για την αντιμετώπισή τους

Στο αιμοδυναμικό εργαστήριο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε έναν σημαντικό αριθμό συγγενών καρδιοπαθειών. Πριν την επέμβαση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ακριβής διάγνωση και η συζήτηση του κάθε ασθενή ξεχωριστά με μία ομάδα εξειδικευμένων γιατρών (ειδικού καρδιολόγου και καρδιοχειρουργού συγγενών καρδιοπαθειών, ειδικού ακτινολόγου και αναισθησιολόγου – Heart Team). Οι επεμβάσεις που μπορούμε να πραγματοποιήσουμε είναι οι εξής:

  • Σύγκλιση μεσοκολπικής επικοινωνίας (ASD)
  • Σύγκλιση ανοικτού ωοειδούς τρήματος (PFO)
  • Σύγκλιση μεσοκοιλιακής επικοινωνίας (membranous VSD, muscular VSD)
  • Σύγκλιση ανοικτού βοτάλειου πόρου (PDA)
  • Αγγειοπλαστική για στένωση ισθμού αορτής (CoA)
  • Βαλβιδοπλαστική για συγγενή στένωση αορτικής βαλβίδας
  • Αγγειοπλαστική για υπερ-βαλβιδική αορτική στένωση
  • Αγγειοπλαστική για στένωση πνευμονικών αρτηριών
  • Βαλβιδοπλαστική για στένωση πνευμονικής βαλβίδας
  • Διαδερμική εμφύτευση προσθετικής πνευμονικής βαλβίδας (Melody) για εκφύλιση του μοσχεύματος (conduit) σε ασθενείς που έχουν χειρουργηθεί για Τετραλογία Fallot

 

Δημοσιεύτηκε στο Συγγενείς Καρδιοπάθειες