Επιτυχής διαδερμική εμφύτευση βαλβίδας Melody σε ασθενή πολύ υψηλού χειρουργικού κινδύνου

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2012 πραγματοποιήσαμε με επιτυχία τη διαδερμική εμφύτευση της βιοπροσθετικής βαλβίδας Melody σε μία ασθενή 28 ετών που έπασχε από σοβαρού βαθμού ανεπάρκεια της πνευμονικής βαλβίδας (προηγούμενου μοσχεύματος), η οποία λόγω των πολλών (7) προηγούμενων χειρουργείων θεωρούνταν πολύ υψηλού χειρουργικού κινδύνου. Παρά την εξαιρετικά πολύπλοκη ανατομία, η οποία απαιτούσε ειδικούς χειρισμούς, μετά από προσπάθειες που διήρκεσαν 7 ώρες, κατέστη δυνατή η τοποθέτηση της βαλβίδας. Σε υπερηχοκαρδιογραφικό έλεγχο που ακολούθησε, η προσθετική βαλβίδα λειτουργούσε πολύ καλά. Η ασθενής δεν παρουσίασε επιπλοκές και πήρε εξιτήριο σε 2 ημέρες. Δύο εβδομάδες μετά την επέμβαση, αισθάνεται καλά και έχει επιστρέψει στη δουλειά της.

Δημοσιεύτηκε στο Παθήσεις καρδιακών βαλβίδων, Συγγενείς Καρδιοπάθειες